Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

Câu 5 (trang 96 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Từ bài viết trên đây, bạn rút ra những lưu ý gì khi viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học?

Lời giải 1:

Tập trung vào so sánh, đánh giá các điểm chung và điểm khác biệt của hai tác phẩm.

Phân tích, dẫn chứng cụ thể để làm rõ ý kiến.

Lời giải 2:

Làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt giữa hai tác phẩm bằng cách dùng một số mẫu câu so sánh như: “nếu… thì…”, “tác phẩm A đã cho thấy… còn tác phẩm B…”, “trong khi tác phẩm A… thì tác phẩm B…”…

– Có thái độ khách quan, tránh lối diễn đạt cảm tính, chủ quan trong so sánh, đánh giá.