Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 98 Tập 1

Câu 5 (trang 98 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chia sẻ những bài học kinh nghiệm của bạn về:

a. Cách viết văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện, kí hoặc kịch.

b. Cách trình bày văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học.

Lời giải 1:

a. Cách viết:

1. Chuẩn bị:

Đọc kỹ và nắm vững nội dung, nghệ thuật của hai tác phẩm cần so sánh.

Xác định điểm chung, điểm khác biệt giữa hai tác phẩm.

Lập dàn ý chi tiết, rõ ràng.

2. Viết:

Mở bài: Giới thiệu chung về hai tác phẩm và mục đích so sánh.

Thân bài:

So sánh, đánh giá hai tác phẩm dựa trên các tiêu chí đã chọn:

Nội dung: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa, nhân vật, tình huống truyện, cốt truyện, kết cấu.

Nghệ thuật: giọng điệu, ngôn ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, cách biểu đạt.

Phân tích, dẫn chứng cụ thể từ hai tác phẩm để làm rõ ý kiến.

So sánh, đối chiếu để làm nổi bật điểm chung và điểm khác biệt của hai tác phẩm.

Kết bài: Khẳng định giá trị của hai tác phẩm, rút ra bài học nhận thức.

3. Lưu ý:

Sử dụng ngôn ngữ chính xác, mạch lạc, logic.

Tránh sa vào kể lể, tóm tắt nội dung.

Đảm bảo tính logic, chặt chẽ trong lập luận.

b. Cách trình bày:

1. Bố cục:

Bố cục rõ ràng, khoa học: mỗi phần, mỗi đoạn cần có ý chính rõ ràng.

Mở bài, thân bài, kết bài đầy đủ.

2. Hình thức:

Chữ viết rõ ràng, nắn nót.

Trình bày sạch đẹp, khoa học.

Lời giải 2:

a.

Bước 1. Chuẩn bị viết

Xác định đề tài

Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý

– Câu hỏi cần đặt ra và trả lời trước hết để tìm ý là: Việc so sánh khi thực hiện bài viết nhằm mục đích gì? (chỉ ra những điểm tương đồng/ khác biệt, đúc kết đặc trưng, quy luật của một vài thể loại, chỉ ra sự thay đổi, phát triển trong sáng tác của một tác giả, chỉ ra điểm kế thừa và những điểm sáng tạo trong tác phẩm tiếp nhận, cải biên…)

– Tiếp theo, trả lời câu hỏi: Giữa hai tác phẩm có những điểm tương đồng và khác biệt đáng lưu ý nào về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật? Sự tương đồng/ khác biệt đó là do đâu và có ý nghĩa, giá trị như thế nào?

Bước 3. Viết bà

Khi viết bài, cần lưu ý:

– Làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt giữa hai tác phẩm bằng cách dùng một số mẫu câu so sánh như: “nếu… thì…”, “tác phẩm A đã cho thấy… còn tác phẩm B…”, “trong khi tác phẩm A… thì tác phẩm B…”

– Có thái độ khách quan, tránh lối diễn đạt cảm tính, chủ quan trong so sánh, đánh giá (ví dụ lập luận theo lối hạ thấp tác phẩm này để đề cao tác phẩm kia…)

Bước 4. Xem lại và chỉnh sửa

b.

Bước 1. Chuẩn bị nói

Có thể chọn đề tài nói trùng với đề tài bài viết đã thực hiện hoặc một đề tài khác.

Bài nói của tôi nhằm mục đích gì (mang lại lợi ích gì cho người nghe)? Tôi sẽ nói trong một không gian thế nào (có cần các phương tiện kĩ thuật như âm thanh, ánh sáng…) trong thời gian bao lâu? Người nghe tôi nói có thể gồm (những) đối tượng nào? Trên cơ sở đó, lựa chọn tăng giảm nội dung nói, cách thức thực hiện bài nói cho phù hợp.

Tìm ý, lập dàn ý

– Thực hiện việc tìm ý

– Nếu đề tài bài nói trùng với bài viết, bạn có thể sử dụng dàn bài của bài viết và điều chỉnh cho phù hợp với mục đích thời gian nói, đối tượng người nghe

– Nếu đề tài bài nói khác với đề tài bài viết, bạn cần thực hiện chu đáo khâu Tìm ý làm cơ sở cho khâu lập dàn ý

Bước 2. Trình bày bài nói

Bước 3. Trao đổi, đánh giá

Khi trao đổi, đánh giá cả trong vai người nói lẫn tư cách người nghe, bạn đều cần phải tỏ rõ thái độ lịch sự, cộng tác.