Soạn bài Truyện lạ nhà thuyền chài (Lê Thánh Tông)

Câu 6 (trang 105 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Truyện lạ nhà thuyền chài có phải là truyện truyền kì hay không? Dựa vào đâu để em khẳng định như vậy?

Lời giải 1:

Truyện lạ nhà thuyền chài có phải là truyện truyền kì, bởi vì, ở đó có nhân vật, không gian, thời gian sự kiện không có thật, và có lời bình của người kể phía cuối truyện.