Soạn bài Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Câu 6 (trang 120 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Sau khi đọc xong ngữ liệu Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm, bạn rút ra kinh nghiệm gì khi viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm?

Lời giải 1:

Kinh nghiệm viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm:

1. Xác định rõ vấn đề:

Chọn một vấn đề cụ thể, có tính thời sự và thu hút sự quan tâm của người đọc.

Nêu rõ quan điểm, ý kiến của bản thân về vấn đề đó.

2. Trình bày lập luận:

Sử dụng các dẫn chứng, số liệu cụ thể để củng cố lập luận.

Dẫn dắt người đọc theo mạch logic, chặt chẽ.

Phản bác các ý kiến trái chiều một cách khách quan và tôn trọng.

3. Sử dụng ngôn ngữ:

Sử dụng ngôn ngữ trang trọng, lịch sự.

Tránh sử dụng các từ ngữ mang tính xúc phạm hay thiếu tôn trọng.

Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.

4. Bố cục:

Bố cục rõ ràng, khoa học.

Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần trao đổi.

Thân bài: Trình bày lập luận, dẫn chứng.

Kết bài: Khẳng định lại quan điểm, ý kiến.

5. Thái độ:

Thể hiện thái độ khách quan, tôn trọng các ý kiến khác nhau.

Tránh áp đặt ý kiến của bản thân lên người đọc.

Giữ gìn sự lịch sự, văn minh trong ngôn ngữ.

Một số lưu ý:

Trước khi viết, cần tìm hiểu kỹ về vấn đề cần trao đổi.

Sử dụng các nguồn thông tin tin cậy, chính xác.

Kiểm tra lại nội dung thư trước khi gửi.

Lời giải 2:

Khi viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm, cần sử dụng lí lẽ, bằng chứng để tăng thêm tính thuyết phục.