Soạn bài Ôn tập trang 121

Câu 6 (trang 121 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Nêu một số điểm cần ghi nhớ khi kể lại một câu chuyện mô phỏng lại truyện đã đọc.

Lời giải 1:

Một số điều cần ghi nhớ: bối cảnh, nhân vật, cốt truyện của câu chuyện.

Lời giải 2:

– Hiểu sâu, hiểu đúng về tác phẩm đã có

– Biến đổi nhân vật, tình tiết, và diễn biến theo cách của riêng để tạo ra một câu chuyện mới và độc đáo.

– có thể thay đổi cốt truyện để làm cho nó phù hợp với cái nhìn hoặc thông điệp riêng

– Mặc dù đang thực hiện sự sáng tạo, nhưng hãy cố gắng giữ nguyên tinh thần hoặc thông điệp cơ bản của câu chuyện gốc.