Soạn bài Quê hương (Tế Hanh)

Câu 6 trang 14 Ngữ văn 9 Tập 1: Phân tích một số nét đặc sắc của kết cấu bài thơ Quê hương (cách sắp xếp bố cục, cách triển khai mạch cảm xúc,…)

Lời giải :

– Bố cục: 4 phần.

+ Phần 1: 2 câu thơ đầu: Giới thiệu chung về làng chài.

+ Phần 2: 6 câu tiếp: Cảnh đi thuyền ra khơi.

+ Phần 3: 8 câu tiếp:” Cảnh đi thuyền chở về bến.

+ Phần 4: Còn lại: Tình cảm của tác giả đối với quê hương của mình.

– Triển khai mạch cảm xúc: Đi theo trình tự của một chuyến ra khơi đánh bắt cá