Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

Câu 6 (trang 141 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Phần cuối hài kịch Mô-li-e nói chung và Lão hà tiện nói riêng thường xuất hiện yếu tố bất ngờ, có xu hướng giảm nhẹ mâu thuẫn, đi đến kết thúc vui vẻ. Bạn có suy nghĩ gì về cách kết thúc này?

Lời giải 1:

Về phần cuối của hài kịch Mô-li-e nói chung và “Lão hà tiện” nói riêng, thường kết thúc bằng một yếu tố bất ngờ, giảm nhẹ mâu thuẫn và mang đến một kết cục vui vẻ. Cách kết thúc này tạo nên sự hài hòa và nhấn mạnh thông điệp tích cực, cho thấy dù có xảy ra mâu thuẫn hay xung đột, cuối cùng mọi chuyện đều có thể được giải quyết một cách hòa bình và vui vẻ. Điều này phản ánh quan điểm lạc quan của Mô-li-e về cuộc sống và con người, đồng thời cũng mang lại cho khán giả cảm giác thoải mái và hạnh phúc khi kết thúc vở kịch. Đây có thể được xem là một phương pháp nghệ thuật nhằm nâng cao tinh thần và giá trị nhân văn trong văn học.

Lời giải 2:

Phần cuối của hài kịch thường mang tính bất ngờ và thường giảm nhẹ mâu thuẫn. Điều này tạo ra một kết thúc vui vẻ, bất ngờ. Việc kết thúc bằng yếu tố bất ngờ và giảm nhẹ mâu thuẫn cũng có thể làm tăng khả năng gây ấn tượng trong lòng khán giả.