Soạn bài Thật và giả (Nguyễn Đình Thi)

Câu 6 (trang 151 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Xung đột trong màn kịch cho thấy những băn khoăn gì của tác giả – trong tư cách người công dân, người nghệ sĩ – trước đời sống và sáng tạo?

Lời giải 1:

Xung đột trong màn kịch không chỉ là một cuộc đấu trí giữa các nhân vật mà còn cho thấy những băn khoăn của Nguyễn Đình Thi trước đời sống và sáng tạo. Như một người công dân, ông quan tâm đến việc làm thế nào để phân biệt giữa cái thật và cái giả trong bối cảnh xã hội đầy rối ren và phức tạp. Như một người nghệ sĩ, ông tự hỏi về trách nhiệm và vai trò của nghệ thuật trong việc phản ánh hiện thực, cũng như khả năng của nghệ thuật trong việc đưa ra cái nhìn sâu sắc và chân thực về cuộc sống. Màn kịch với những xung đột của nó, vì thế, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một phương tiện để tác giả truyền đạt những suy ngẫm và quan điểm của mình về thế giới xung quanh.

Lời giải 2:

Tư cách người công dân:

+ Tác giả sử dụng xung đột để diễn đạt lo ngại về xã hội, nhân văn và đạo đức. Các nhân vật đối đầu với nhau, thể hiện sự đau đớn và khao khát tìm kiếm tình yêu và lòng chân thành.

+ Xung đột cũng có thể phản ánh suy tư của tác giả về quyền lực, tình bạn, tình yêu và những giá trị cơ bản của cuộc sống.

– Tư cách người nghệ sĩ:

+ Xung đột trong màn kịch có thể thể hiện sự tranh cãi giữa các ý tưởng và giá trị mà tác giả muốn truyền đạt.

+ Tác giả sử dụng xung đột để làm nổi bật sự đối lập giữa cái đẹp và cái xấu, sự thiện và ác, sự quyết đoán và sống còn trong quá trình sáng tạo.