Câu 6 (trang 158 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Theo em, nội dung chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là gì?

Lời giải 1:

Nội dung chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là bàn về thời khắc vẻ vang, đỉnh cao trong cuộc đấu tranh kéo dài bền bỉ của người dân Ấn Độ và những khó khăn, thử thách phía trước.

Lời giải 2:

Theo em, nội dung chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là Tuyên bố về quyền độc lập, tự do của đất nước Ấn Độ, khẳng định với thế giới về quyền độc lập của đất nước.