Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 20

Câu 6 trang 21 Ngữ văn 9 Tập 1: Theo em, sự hài hoà về âm thanh trong đoạn thơ dưới đây được tạo ra nhờ những yếu tố nào?

Rồi một hôm nào, tôi thấy tôi

Nhẹ nhàng như con chim cà lơi

Say đồng hương nắng vui ca hát

Trên chín tầng cao bát ngát trời…

( Tố Hữu, Nhớ đồng)

Lời giải 1:

– Thanh Bằng được lặp lại với một mật độ dày đặc, đặc biệt là câu hai 6 chữ cuối tác giả sử dụng thanh bằng

– Điệp vần ôi, ơi, a, at, ang.