Soạn bài Lão Hạc (Nam Cao)

Câu 6 trang 38 Ngữ văn 12 Tập 1: Bạn có đồng tình với suy nghĩ của ông giáo về lão Hạc trong đoạn này?

Lời giải 1:

Tôi có đồng tình với suy nghĩ của ông giáo về lão Hạc trong đoạn này vì nghèo khó đến cùng cực sẽ đẩy chúng ta vào ngõ cụt của cuộc đời, làm chuyện trái lương tâm vì miếng cơm manh áo. Căn bản trước khi thành người xấu thì ai cũng là người tốt.

Lời giải 2:

Suy nghĩ của ông giáo về lão Hạc phù hợp bởi ai rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, họ có thể sẽ làm những việc trái với lương tâm của mình.