Câu 6 trang 46 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Nêu tác dụng của yếu tố kì ảo được tác giả sử dụng trong truyện.

Trả lời:

Tác dụng của yếu tố kì ảo được tác giả sử dụng trong truyện:

– Yếu tố kì ảo tạo ra những tình huống và sự kiện bất ngờ, khác thường, thể hiện cách kể chuyện mang màu sắc truyền kì, độc giả cảm thấy hứng thú và bị thu hút.

– Là yếu tố góp phần xây dựng hình ảnh nhân vật.