Soạn bài Ôn tập trang 54

Câu 6 trang 54 Ngữ văn 9 Tập 1: Đối với văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, cần lưu ý điều gì khi phân tích chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm?

Lời giải 1:

– Những nhận xét, đánh giá về tác phẩm phải xuất phát từ ý nghĩa của cốt truyện, tính cách, số phận, của nhân vật và nghệ thuật trong tác phẩm được người viết phát hiện và khái quát.

– Cần xác định nội dung trọng tâm của tác phẩm văn học xoay quanh chủ đề gì.

– Chủ đề của bài phản ánh qua nhân vật, hình ảnh, sự việc, cốt truyện,…

– Lí lẽ và bằng chứng được sắp xếp một cách hợp lí khi nêu điểm đặc sắc về nghệ thuật.