Câu 6 (trang 56 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Hãy chọn một lời thoại mà em ấn tượng nhất. Nhập vai thể hiện lời thoại đó trước lớp.

Trả lời:

Lời thoại mà em ấn tượng nhất là của thị trưởng: Từ “Sao ấy à? Không tôi chỉ là một thằng ngu xuẩn thôi!… Hử, đứa nào réo lên đầu tiên cái thằng ấy là quan thanh tra? Trả lời xem nào.