Câu 6 (trang 62 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Hãy lựa chọn để đối thoại với một trong các ý kiến sau đây (Gợi ý: đồng tình, không đồng tình, lí do,…).

a) “Chính bản chất của sự khoan hồng là không vâng theo áp lực; nó từ trên trời sa xuống như một trận mưa tốt lành; nó được trời ban phước hai lần: được ban phước trong kẻ ra ơn cũng như trong kẻ chịu ơn.” (lời của Poóc-xi-a).

b) “[…] tôi khẩn cầu các ngài: các ngài hãy bắt công lí phải nhượng bộ, nhân danh uy quyền của các ngài; các ngài hãy làm cái việc sai trái nhỏ đó để nhằm một việc nhân nghĩa rất lớn. […]” (lời của Ba-sa-ni-ô).

c) “Không có quyền lực nào ở Vơ-ni-dơ có quyền thay đổi một sắc lệnh đã ban bố; làm như vậy sẽ tạo nên một tiền lệ, và vin vào cái gương đó, trăm nghìn sự nhũng lạm sẽ xúm lại làm hại nhà nước; không thể làm như thế được.”(lời của Poóc-xi-a).

Trả lời:

Em chọn quan điểm a) và em đồng ý với quan điểm này, không nên bị áp lực mà nên tự nhiên như một trận mưa từ trên trời sa xuống. Điều này không chỉ mang lại cảm giác thoải mái cho người mang ơn mà con mang lại niềm vui và sự cảm kích cho người nhận ơn.

Sự khoan hồng không chỉ là việc tha thứ cho người khác mà còn là việc giúp chính bản thân mình giải thoát khỏi những mối hận thù, giận dữ. Khi ta khoan dung, ta không chỉ giúp người khác mà còn giúp chính mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự khoan hồng không nên bị lạm dụng để bao che cho những hành vi sai trái. Sự khoan hồng cần đi đôi với sự công bằng và trách nhiệm.