Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

Câu 6 (trang 81 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Em học được điều gì về cách thuyết minh một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử từ bài viết trên?

Lời giải 1:

Từ bài viết trên, em học được rằng khi thuyết minh một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, ta cần tìm hiểu những thông tin cơ bản của đối tượng và nên sử dụng nhiều phương tiện phi ngôn ngữ để giúp bài viết trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.