Câu 6 (trang 99 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Bài học sâu sắc đặt ra trong văn bản là gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống hôm nay? Bài học đặt ra trong văn bản đó chính là con người cần phải thay đổi linh hoạt các phương pháp khi giải quyết vấn đề sao cho phù hợp.

Cách trả lời 1: 

Bài học sâu sắc đặt ra trong văn bản là về tầm quan trọng của dân chủ nội bộ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mô tả việc lắng nghe ý kiến của mọi người, thậm chí khi ông phải đưa ra quyết định khó khăn nhất, là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công.

Ý nghĩa với cuộc sống hôm nay:

– Trong công việc: Dân chủ nội bộ giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mọi người cảm thấy được tôn trọng và giá trị của họ được công nhận. Điều này không chỉ tăng cường sự hài lòng trong công việc mà còn tăng cương hiệu suất và sáng tạo

– Trong gia đình: Việc lắng nghe và tôn trọng quan điểm của mọi thành viên trong gia đình giúp tạo ra một môi trường yêu thương và hòa thuận. Điều này giúp tăng cường mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau

– Trong xã hội: Dân chủ nội bộ là một tỏng những nguyên tắc cốt lõi của một xã hội dân chủ. Nó giúp đảm bảo rằng mọi người đều có quyền lực trong việc đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống của họ và cộng đồng.

Cách trả lời 2: 

Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống ngày nay. Khi nhịp sống ngày một tăng nhanh, các vấn đề xuất hiện ngày càng nhiều và có sự biến thiên, con ngưòi cần nhanh chóng thích ứng và sử dụng linh hoạt các biện pháp để giải quyết một vấn đề cũng như nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của vấn đề. Không thể thực hành một cách rập khuôn hay chủ quan duy ý chí mà cần có sự sáng tạo, linh hoạt. Có như vậy các vấn đề mới biến mất và con người mới không ngừng phát triển, hoàn thiện.