Soạn bài Cái giá trị làm người

Câu 7 (trang 117 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Theo bạn, cách phản ánh sự thật đời sống của phóng sự và nhật kí có gì giống và khác nhau?

Lời giải 1:

Phóng sự và nhật ký đều phản ánh sự thật đời sống, nhưng phóng sự thường mang tính khách quan và bao quát hơn, trong khi nhật ký thì chủ quan và tập trung vào trải nghiệm cá nhân. Phóng sự thường nhấn mạnh vào việc ghi chép và phân tích các sự kiện xã hội, còn nhật ký lại ghi lại cảm xúc và suy tư cá nhân hàng ngày của người viết. Đây là hai phương tiện khác nhau nhưng đều quý giá trong việc lưu giữ và truyền đạt những trải nghiệm và hiểu biết về cuộc sống.

Lời giải 2:

Phóng sự và nhật kí là hai thể loại văn học có điểm giống và khác nhau trong việc phản ánh sự thật đời sống:

– Giống:

+ Tính chân thực: Cả phóng sự và nhật kí đều hướng đến việc tái hiện sự thật đời sống một cách sinh động và chi tiết.

+ Phản ánh thời sự: Cả hai thể loại đều liên quan đến việc phản ánh các sự kiện, tình hình xã hội, và cuộc sống hàng ngày.

– Khác:

+ Phóng sự:

§ Mục đích: Phóng sự thường xuất hiện trên báo chí và có nhiệm vụ không chỉ đưa tin mà còn dựng lại hiện trường để mọi người quan sát và phán xét.

§ Ngôn ngữ và phong cách: Phóng sự thường sử dụng ngôn ngữ trung lập, không chủ quan, trong khi nhật kí thường mang tính cá nhân hơn, phản ánh cảm xúc và suy nghĩ của tác giả.

+ Nhật kí:

§ Mục đích: Nhật kí thường mang tính cá nhân, là nơi tác giả ghi lại suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của bản thân. Nó không nhất thiết phải phản ánh thời sự hoặc đưa tin cho độc giả.

§ Ngôn ngữ và phong cách: Nhật kí thường sử dụng ngôn ngữ chủ quan, thể hiện cảm xúc và tư duy của tác giả. Nó có thể linh hoạt hơn và không bị ràng buộc bởi quy tắc báo chí như phóng sự.

Tóm lại, cả phóng sự và nhật kí đều là những hình thức văn học quan trọng, nhưng mỗi loại có mục đích và phong cách riêng để phản ánh sự thật đời sống.