Câu 7 (trang 158 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Xác định luận đề của văn bản Hẹn hò với định mệnh.

Lời giải 1:

Luận đề của văn bản Hẹn hò với định mệnh là sự khát khao và quyết tâm của Ấn Độ trong việc đạt được tự do và độc lập.

Lời giải 2:

Luận đề của văn bản Hẹn hò với định mệnh mà tác giả muốn đề cập đó là quyền độc lập, tự do của đất nước Ấn Độ và trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân Ấn Độ khi đã có được thời kì tự do, độc lập. Luận đề được thể hiện qua câu văn “nước Ấn Độ sẽ tỉnh giấc để được sống và hưởng tự do”