Soạn bài Ôn tập trang 30

Câu 7 trang 30 Ngữ văn 9 Tập 1: Thiết kết một tấm thẻ, trình bày những điều nên làm và nên tránh khi thảo luận nhóm về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống để gửi đến các bạn trong nhóm

Lời giải: