Câu 7 trang 46 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Hãy chỉ ra phẩm chất và tính cách nhân vật Cai Thoại qua một số từ khóa.

Trả lời cách 1:

Phẩm chất và tính cách nhân vật Cai Thoại:

Bất bình trước sự vô lí, hành hạ của Tổng Bá: Cai Thoại không chấp nhận sự bức bách và hành hạ của Tổng Bá đối với dân làng. Ông có những suy nghĩ và hành động cụ thể để giải phóng bản thân cùng dân làng

Trách nhiệm và dũng cảm: Cai thoại tự nhận trách nhiệm lên rừng về mình, sẵn sàng tiên phong đối đầu với cọp để bảo vệ sự an toàn cho mọi người

Kiên trì và quyết tâm: Dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Cai Thoại vẫn kiên trì và quyết tâm dẫn dắt dân làng vượt qua rừng U Minh.

Tình yêu dân làng: Cai Thoại yêu quý dân làng và luôn coi trọng lợi ích của cộng đồng. Ông sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo vệ dân làng.

Những phẩm chất và tính cách trên đã tạo nên hình ảnh một nhân vật Cai Thoại mạnh mẽ và đầy nghị lực trong truyện “Hai cõi U Minh”.

Trả lời cách 2:

Phẩm chất và tính cách của nhân vật Cai Thoại: là người có tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, gan dạ, nhân nghĩa, tốt bụng, hòa hợp với thiên nhiên…