Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Câu 7 (trang 46 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tìm hiểu thêm về các tác giả sáng tác theo phong các lãng mạn, phong cách hiện thực trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 và hoàn tất bảng bằng cách đánh dấu xác định phong cách sáng tác của tác phẩm, tác giả trong văn bản (làm vào vở) và lí giải:

Lời giải: