Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Câu 7 (trang 74 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chỉ ra một số điểm tương đồng, khác biệt trong cách sử dụng yếu tố kì ảo ở Chuyện chức phán sự đền Tản Viên với một truyện cổ tích thần kì mà bạn từng đọc.

Lời giải 1:

So sánh cách sử dụng yếu tố kì ảo trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” và “Tấm Cám”:

Điểm tương đồng:

Cả hai tác phẩm đều sử dụng yếu tố kì ảo để:

Làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn, sinh động:

“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”: Hồn ma, Diêm Vương, Thổ Công.

“Tấm Cám”: Bụt, tiên, quả thị, cá bống.

Thể hiện quan niệm về thiện – ác, công lý:

Cái ác bị trừng trị, cái thiện được đền đáp.

Phản ánh ước mơ của nhân dân về cuộc sống tốt đẹp:

Mong muốn có cuộc sống công bằng, hạnh phúc.

Điểm khác biệt:

Cách sử dụng yếu tố kì ảo:

“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”: Kì ảo đan xen với hiện thực, tạo cảm giác vừa thực vừa mơ.

“Tấm Cám”: Kì ảo đóng vai trò chủ đạo, tạo nên sự ly kỳ, hấp dẫn.

Mục đích sử dụng yếu tố kì ảo:

“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”: Nhấn mạnh vào ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người.

“Tấm Cám”: Nhấn mạnh vào phê phán cái ác và ca ngợi cái thiện.

Lời giải 2:

Cả “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” và “Thánh Gióng” đều là những tác phẩm nổi tiếng của văn học Việt Nam, sử dụng yếu tố kì ảo để thể hiện nội dung và tư tưởng. Dưới đây là một số điểm tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng yếu tố kì ảo giữa hai tác phẩm:

Điểm tương đồng:

+ Sự xuất hiện của nhân vật phi thường: Cả hai tác phẩm đều có nhân vật chính với khả năng phi thường, Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” và Thánh Gióng trong “Thánh Gióng”.

+ Can thiệp của thế giới siêu nhiên: Trong cả hai câu chuyện, thế giới siêu nhiên can thiệp vào cuộc sống thường nhật, với các vị thần và ma quỷ xuất hiện.

+ Yếu tố kì ảo như một phương tiện để thể hiện nội dung: Yếu tố kì ảo được sử dụng để thể hiện thông điệp, tư tưởng và giá trị nhân văn của tác phẩm.

Điểm khác biệt:

+ Mục đích sử dụng kì ảo: Trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, yếu tố kì ảo được sử dụng để phản ánh xã hội và phê phán những vấn đề xã hội, trong khi “Thánh Gióng” sử dụng kì ảo để thể hiện sức mạnh tinh thần và vật chất của lực lượng kháng chiến.

+ Bối cảnh và không gian: “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có không gian kì ảo liên quan đến cõi âm và giấc mơ, trong khi “Thánh Gióng” thể hiện không gian kì ảo thông qua sự ra đời và hành động của Thánh Gióng.

+ Tác động đến nhân vật chính: Trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, yếu tố kì ảo ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của nhân vật chính, còn trong “Thánh Gióng”, yếu tố kì ảo thể hiện sức mạnh và sự trưởng thành của nhân vật chính.

Những điểm tương đồng và khác biệt này cho thấy cách mà các tác giả sử dụng yếu tố kì ảo không chỉ để tạo nên sự hấp dẫn cho câu chuyện mà còn để thể hiện quan điểm và thông điệp của họ qua tác phẩm.