Câu 7 (trang 80 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chọn và phân tích một yếu tố tạo nên tiếng cười trong đoạn trích (gợi ý: tình huống, nhân vật, ngôn ngữ và các thủ pháp tạo tiếng cười,…).

Trả lời:

Một trong các yếu tố tạo nên tiếng cười trong đoạn trích trên đó là việc sử dụng thủ pháp cường điệu trong việc xây dựng tính cách nhân vật. Tính hà tiện, ích kỉ, tham lam của nhân vật Ác-pa-gông được phóng đại qua những lời đối thoại độc tâm với bản thân mình khi Ác-pa-gông phát hiewjen mất tráp tiền một vạn êquy.

Đó là cảm xúc mất mát, đau khổ, tuyệt vọng khi Ác-pa-gông không biết mình bị mất tiền. Ông không chỉ gọi tiền của mình là “tiền tội nghiệp” mà còn gọi nó là “bạn yêu quý” của mình, thể hiện sự quan trọng vô cùng của tiền đối với anh ta.Và rồi cảm xúc ấy càng được nhấn mạnh qua biện pháp phóng đại “Mất mày, tao mất nơi nương tựa, mất niềm an ủi, mất nguồn sung sướng…”, “không có mày tao không sống nổi”. Sự cường điệu này tạo ra một hiệu ứng hài hước, khi người đọc nhận ra sự thái quá trong cách Ác-pa-gông đối xử với tiền của mình.