Soạn bài Ôn tập trang 86

Câu 7 (trang 86 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Vì sao danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử được xem là di sản quý giá của quê hương, đất nước?

Lời giải 1:

– Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử được xem là di sản quý giá của quê hương, đất nước vì nó không chỉ là kết quả của quá trình thiên nhiên tạo tác nên dáng núi, dòng sông trong suốt bao thế kỉ mà nó còn gìn giữ biết bao nét đẹp của văn hóa, lịch sử trong quá trình con người dựng xây, bảo vệ và phát triển đất nước. Do đó, chúng ta nên trân trọng, bảo vệ và gìn giữ những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử ấy.