Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)

Câu 7 (trang 96 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết Chuyện người con gái Nam Xương là truyện truyền kì?

Lời giải 1:

Dấu hiệu nhận biết Chuyện người con gái Nam Xương là truyện truyền kì:

– Có chi tiết kì ảo: chi tiết Phan Lang – người cùng làng với Vũ Nương nằm mộng thả rùa và khi Phan Lang chạy nạn bị chết đuối đã được thần rùa Linh Phi cho uống thuốc tiên sống lại, cho trở về trần gian; Vũ Nương được Trương Sinh lập đàn giải oan trên bờ Hoàng Giang và trở về trên chiếc kiệu hoa lấp lánh giữa dòng lúc ẩn, lúc hiện.

– Phản ánh hiện thực xã hội, số phận bất hạnh của người phụ nữ phong kiến từ đó phê phán xã hội nam quyền. Qua đó tác giả muốn phê phán xã hội phong kiến chà đạp lên quyền sống của con người đẩy người phụ nữ đến đường cùng, một xã hội nam quyền coi thường người phụ nữ. Từ đó tác giả ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ.

Lời giải 1:

Những dấu hiệu giúp em nhận biết được Chuyện người con gái Nam Xương là truyện truyền kì:

– Có không gian truyền kì trong truyện (Vũ Thị Thiết ở dưới thuỷ phủ)

– Nhân vật là ma, thần linh (Vũ Thị Thiết trở lại dương gian khi đã gieo mình tự vẫn, có Linh Phi – vợ vua biển Nam Hải cứu,…)

– Cốt truyện kì ảo: Sự sống lại của người đã mất.