Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 98 Tập 1

Câu 7 (trang 98 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Các văn bản đọc hiểu trong bài mang lại cho bạn điều gì mới mẻ trong nhận thức về non sông, đất nước?

Lời giải 2:

Non sông, đất nước là những địa danh gắn liền với những sự kiện linh thiêng của lịch sử dân tộc ta.