Soạn bài Ôn tập trang 30

Câu 8 trang 30 Ngữ văn 9 Tập 1: Chúng ta có thể làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?

Lời giải 1:

– Rèn luyện sức khoẻ để có khả năng cống hiến và bảo vệ đất nước

– Theo dõi tình hình chung của đất nước, tỉnh táo trước hành động của kẻ thủ

– Nhận thức đúng đắn về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo.

– Sống có ước mơ, lí tưởng, học tập rèn luyện tốt để xây dựng quê hương phát triển

– …