Câu 8 trang 46 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Nhận xét khái quát về ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật trong truyện.

Trả lời cách 1:

Ngôn ngữ đối thoại là một trong những phương tiện quan trọng mà nhà văn sử dụng để thể hiện cuộc sống và cá nhân nhân vật. Trong tác phẩm tự sự, lời thoại là hình thức kể bằng lời của nhân vật. Lời thoại của nhân vật trong tác phẩm văn học là hình thức giao tiếp thường xuyên, phổ biến nhất của ngôn ngữ. Hội thoại thường là cuộc trò chuyện, đối đáp giữa hai nhân vật. Ngôn ngữ đối thoại xuất hiện trực tiếp trong tác phẩm xuất hiện trong cuộc nói chuyện của ông Cai với người dân, ông Cai với “anh chàng cảm tử”, bà Cai với dân chúng đất U Minh… đã làm cho câu chuyện được kể chân thực, gần với cuộc sống; góp phần khắc họa hình ảnh các nhân vật trong câu chuyện. Trong cuộc đối thoại của ông Cai với nhân vật “anh chàng cảm tử” khi đuổi cọp đã thể hiện thái độ bình tĩnh, không chút sợ hãi, thông minh hơn người của ông Cai khi xử lí tình huống đối diện với cọp. Điều này trái ngược hoàn toàn với nhân vật “anh chàng cảm tử” run sợ, lo lắng được thể hiện qua các câu hỏi “Trời ơi! Làm sao tôi đốn tre bứt mây làm cần câu cho kịp?”, “Anh coi chừng, nó lại gần tôi…”. Qua đó, thấy được ông Cai là nhân vật gan dạ, dũng cảm, bình tĩnh, tốt bụng

Trả lời cách 2:

Nhận xét khái quát về ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật trong truyện:

– Ngôn ngữ đối thoại là biểu hiện sự giao tiếp qua lại giữa hai phía, dùng ngôn ngữ, lời nói để truyền đạt suy nghĩ, quan điểm của bản thân.

– Ngôn ngữ đối thoại xuất hiện trong tác phẩm xuất hiện trong cuộc nói chuyện của ông Cai với người dân, ông Cai với “ anh chàng cảm tử”, bà Cai với dân chúng đất U Minh..

– Nhận xét về ngôn ngữ đối thoại được sử dụng:

+ Làm cho câu chuyện được kể chân thật, gần với cuộc sống thật

+ Góp phần khắc họa hình ảnh các nhân vật trong câu chuyện:

Trong cuộc đối thoại của ông Cai với nhân vật “anh chàng cảm tử “khi đuổi cọp đã thể hiện thái độ bình tĩnh, không chút sợ hãi , thông minh hơn người của ông Cai khi xử lý tình huống đối diện với cọp. Điều này trái ngược hoàn toàn với nhân vật “ anh chàng cảm tử” run sợ, lo lắng được thể hiện qua các câu nói “ Trời ơi! Làm sao tôi đốn tre bứt mây làm cần câu cho kịp?”, “Anh coi chừng, nó lại gần tôi..”

→ Sự gan dạ, dũng cảm, bình tĩnh, tốt bụng của nhân vật ông Cai