Soạn bài Ôn tập trang 54

Câu 8 trang 54 Ngữ văn 9 Tập 1: Thiết kế một sản phẩm sáng tạo (tranh vẽ, áp phích, tờ rơi, sơ đồ tư duy,…) để giới thiệu một tác phẩm văn học giúp em nhận ra sức mạnh của văn chương

Lời giải: