Câu 8 (trang 80 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Theo em, có nên đổi tên vở kịch thành Lão Ác-pa-gông không? Vì sao?

Trả lời cách 1:

Việc đổi tên vở kịch thành lão Ác-pa-gông có thể tạo ra một cảm nhận khác cho người đọc. Tên Lão Ác-pa-gông tập trung vào nhân vật cụ thể trong câu chuyện, có thể làm nổi bật vai trò và tầm quan trọng của nhân vật này trong vở kịch. Tuy nhiên, tên gốc của vở kịch có thể mang ý nghĩa sâu hơn, không chỉ liên quan đến nhân vật Lão Ác-pa-gông mà còn thể hiện, nhấn mạnh tính cách hà tiện, tham lam, ích kỉ của nhân vật với độc giả. Nó cũng có thể gợi lên những suy nghĩ và cảm nhận về giá trị của tiền bạc và sự tội nghiệp trong cuộc sống.

Vì vậy, việc đổi tên vở kịch phụ thuộc vào mục tiêu và thông điệp mà bạn muốn truyền đạt. Nếu bạn muốn nhấn mạnh về nhân vật lão Ác-pa-gồn và vai trò của họ thì việc đổi tên có thể phù hợp.

Trả lời cách 2:

Theo em không nên đổi tên vở kịch thành Lão Ác-pa-gông bởi vì với cái tên như vậy, người đọc sẽ chỉ biết được câu chuyện viết về một ông lão có tên là Ác-pa-gông mà không thể hiện được nhiều nội dung hơn nữa. Nhưng với tên “lão hà tiện”, người đọc có thể nhận thấy câu chuyện xoay quanh một ông lão có tính cách hà tiện, từ đó tạo nên sự thú vị và hấp dẫn hơn nhằm khám phá những câu chuyện xoay quanh ông lão hà tiện này.