Câu 9 (trang 158 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Dẫn ra câu văn mang tính khẳng định và câu văn mang tính phủ định trong văn bản.

Lời giải 1:

Câu văn mang tính khẳng định:

“Từ nhiều năm quá, chúng ta đã hẹn hò với định mệnh, và nay là lúc chúng ta thực hiện lời hứa của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn”.

“Qua nhiều năm vận nước nổi trôi, Ấn Độ chưa bao giờ ngừng khát vọng, cũng không hề lãng quên những lí tưởng đã từng tiếp thêm sức mạnh cho mình”.

“Chúng ta phải chugn tay xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho đất nước Ấn Độ tự do, để con cháu chúng ta cùng nhau mà vui sống”.

“Đây là thời khắc định mệnh cho Ấn Độ, cho toàn châu Á và cho cả thế giới”.

Câu văn mang tính phủ định:

“Tương lai không phải là sự nhàn nhã, mà là cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ, để chúng ta có thể thực hiện trọn vẹn những lời hứa”.

“Nay không phải là lúc để phê phán, cũng không phải là lúc để kết tội lẫn nhau”.

“Nguyện cầu ngôi sao sáng sẽ không bao giờ lụi tàn, và niềm hi vọng mới sẽ không bao giờ bị phản bội”.

“Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép ngọn đuốc tự do bị thổi tắt cho dù gió lớn hay bão tố…”

Lời giải 2:

Những câu văn mang tính khẳng định :

+ “Đất nước Ấn Độ sẽ tỉnh giấc để được sống và được hưởng tự do”

+ “Ấn Độ chưa bao giờ ngừng khát vọng”

+ “Tự do và quyền lực luôn đi kèm trách nhiệm.”

+ “Đây là thời khắc định mệnh cho Ấn Độ”

+ “Một ngôi sao mới đang toả sáng, ngôi sao của tự do ở phương Đông, một niềm hi vọng mới vừa chào đời”

– Những câu văn mang tính phủ định :

+ “Tương lai không phải là sự nhàn nhã”

+ “Nay không phải lúc để phê phán, cũng không phải lúc để kết tội lẫn nhau”

+ “Chúng ta thường là những tín đồ không xứng đáng của người”