Câu hỏi 1 trang 19 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Hãy tóm tắt văn bản Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ( khoảng 7-10 dòng). Theo em, văn bản có thể chia làm mấy phần?

Trả lời cách 1

– Tóm tắt:

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên kể về Ngô Tử Văn, một người chính trực, khảng khái, không chịu những yêu sách tác quái làm hại dân lành của một tên tướng giặc, nên đã đốt đền hắn. Tên hung thần kiện chàng ở âm phủ. Tử Văn được thổ thần mách bảo về tung tích và tội ác của tên tướng giặc, đồng thời bày cho chàng cách đối phó với hắn. Trước Diêm Vương, chàng đã dũng cảm vạch trần tội ác của tên hung thần. Cuối cùng, công lí được thực thi: tên tướng giặc bị trừng trị, thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại, sau đó được nhận chức phán sự đền Tản Viên.

– Văn bản có thể được chia làm 4 phần:

Phần 1: Từ đầu… vung tay không cần gì cả: Giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

Phần 2: Tiếp theo… khó lòng thoát nạn: Tử Văn gặp Bác hộ họ Thôi và Thổ Thần

Phần 3: Từ Tử Văn vâng lời… tan tành ra như cám vậy: Cuộc đấu tranh giành công lý của Tử Văn ở âm cung.

Phần 4: Còn lại: Tử Văn trở thành phán sự đền Tản Viên.

Trả lời cách 2

* Tóm tắt tác phẩm:

Ngô Tử Văn, vốn là người khảng khái, chính trực, không chịu nổi sự tác yêu, tác quái của hồn ma tướng giặc Bách hộ họ Thôi nên đã đốt đền của hắn. Sau khi đốt xong, Tử Văn lên cơn sốt và khi đó chàng gặp hồn ma tướng giặc đòi trả đền và đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Chiều tối, Thổ Thần gặp để bày cách cho chàng cách đối phó với yêu quái. Xuống âm phủ, trước mặt Diêm Vương, Tử Văn dũng cảm vạch trần tội ác của tên hung thần. Sau cuộc đối chất, hồn ma bị trừng trị, Tử Văn được sống trở lại, nhận chức phán sự đền Tản Viên.

* Văn bản có thể được chia thành 4 phần:

Phần 1: “Ngô Tử Văn…. vung tay không cần gì cả”: Giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

Phần 2: “Đốt đền xong… khó lòng thoát nạn”: Tử Văn gặp Bách hộ họ Thôi và Thổ Thần

Phần 3: “Tử Văn vâng lời … tan tành ra như cám vậy”: Cuộc đấu tranh giành công lý của Tử Văn ở âm cung

Phần 4: Còn lại: Tử Văn trở thành phán sự đền Tản Viên.