Câu hỏi 1 trang 24 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Truyện Muối của rừng có thể chia làm mấy phần? Hãy mô hình hóa câu chuyện bằng một sơ đồ thích hợp

Trả lời 

Truyện Muối của rừng có thể chia làm 3 phần:

Phần 1: Từ đầu… khỉ bố và khỉ mẹ: Cuộc đi săn của ông Diểu

Phần 2: Từ “Nhặt đất đá ném… xa hơn nhưng lại an toàn”: Diễn biến tâm trạng của ông Diểu khi nhìn thấy con khỉ đực bị thương”.

Phần 3: Còn lại: Ông Diểu quyết định phóng sinh con khỉ đực

Mô hình hóa sơ đồ