Câu hỏi 1 trang 26 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Sự xuất hiện của hai nhân vật có bất ngờ không? Dự đoán về hành động của họ.

Trả lời:

Sự xuất hiện của hai nhân vật hoàn toàn gây bất ngờ bởi sau khi Phùng chụp được bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và nghĩ rằng có thể ra về ngay sau đó một chiếc thuyền xuất hiện

Dự đoán hành động của họ: đi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.