Câu hỏi 1 trang 33 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Truyện Chiếc thuyền ngoài xa có thể chia làm mấy phần? Lập sơ đồ về mối quan hệ giữa các nhân vật trong đoạn trích.

Trả lời:

Truyện Chiếc thuyền ngoài xa có thể chia làm 4 phần:

Phần 1: “Lúc bấy giờ… ở chơi thêm vài bữa”: Phát hiện thứ nhất của nhiếp ảnh Phùng

Phần 2: “ Ngay lúc ấy…. chiếc thuyền lưới vó đã biến mất”: Phát hiện thứ hai của nhiếp ảnh Phùng

Phần 3: “Tôi thầm cảm ơn…mẹ nó không bị đánh”: Câu chuyện của người đàn bà hàng chài

Phần 4: Còn lại: Tấm ảnh được chọn trong bộ lịch năm ấy.

– Sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật: