Soạn bài Vườn Quốc gia Cúc Phương (Theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh) Ngọ Môn (Theo Lê Đình Phúc)

Câu hỏi 1 trang 63 SGK Ngữ văn 9: Các đặc điểm của kiểu văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh được thể hiện như thế nào trong văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương?

Lời giải 1:

– Đặc điểm kiểu văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh được thể hiện qua các yếu tố

Về cấu trúc

+ Có đầy đủ 3 phần.

Phần mở đầu: giới thiệu khái quát về khu rừng Cúc Phương

Phần nội dung: Giới thiệu các nội dung liên quan đến khhu rừng về vị trí địa lí, lịch sử hình thành, vẻ đẹp, cảnh quan,…

Phần kết thúc: Nhận xét khái quát về giá trị của khu rừng mang lại.

Về đặc điểm hình thức

+ Sử dụng các đề mục để làm nổi bật thông tin chính như là Quần thể động, thực vật, cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá

+ Một số từ ngữ chuyên ngành: Quần thể, thực vật, khảo cổ, …

+ Hình ảnh minh hoạ

Suy ngẫm và phản hồi 2

Lời giải 1:

Các đặc điểm của kiểu văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh được thể hiện trong văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương là:

– Về cấu trúc, văn bản này gồm 3 phần:

+ Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát về vườn Quốc gia Cúc Phương

+ Phần nội dung: Giới thiệu những phương diện khác nhau của vườn Quốc gia Cúc Phương như: quần thể động, thực vật; cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa theo một hệ thống.

+ Phần kết thúc: Nêu nhận xét khái quát về giá trị của của vườn Quốc gia Cúc Phương và bày tỏ cảm xúc của tác giả dành cho vườn Quốc gia Cúc Phương.

– Về đặc điểm hình thức: nhóm tác giả đã sử dụng nhiều hình ảnh minh họa của vườn Quốc gia Cúc Phương.

– Về cách trình bày thông tin: văn bản trình bày thông tin theo cách phân loại các đối tượng: thực vật, động vật.