Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 71

Câu hỏi 1 trang 71 Ngữ văn 9: Đọc phần Nét riêng trong cách trang trí Ngọ Môn ở văn bản Ngọ Môn và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Liệt kê (những) loại phương tiện phi ngôn ngữ có thể dùng để biểu đạt thông tin về nét riêng trong các trang trí Ngọ Môn.

b. Chọn loại phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp nhât và biểu đạt thông tin về nét riêng trong cách trang trí Ngọ Môn bằng loại phương tiện này.

Lời giải 1:

a. Những loại phương tiện phi ngôn ngữ có thể dùng để biểu đạt thông tin về nét riêng trong các trang trí Ngọ Môn.

– Tranh ảnh minh hoạ cho các hoa văn ở diềm mái

– Phục dựng 3D kiến trúc của Ngọ Môn.

– Mô hình những ngói ống có in hoa văn, các hình trang trí như rồng, bướm,…

b.

– Loại phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp nhât đó là tranh ảnh minh hoạ và phục các hình trang trí của Ngọ Môn và phục dựng 3D.

+ Chính việc sử dụng hình ảnh sẽ giúp người đọc hình dung dễ dàng về cách trang trí của Ngọ Môn, hình dáng của hoa văn ở diềm mái và các hình dơi ngậm tiền, hoa lá hình bát bửu,…

+ Phực dựng 3D sẽ giúp chúng ta hiểu được Ngọ Môn đồ sộ, nguy nga, tráng lệ như thế nào, cung cấp kiến thức về đặc điểm kiến trúc thời kì ấy, lịch sử của dân tộc trong đó.