Soạn bài Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận (Theo Nguyễn Thu Hà)

Câu hỏi 1 trang 71 Ngữ văn 9: Đọc phần văn bản Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận trên đã thể hiện những đặc điểm nào của một bài phỏng vấn?

Lời giải 1:

– Những đặc điểm của một bài phỏng vấn trong văn bản đó là:

+ Có phần giới thiệu khái quát mục đích và nội dung chính của bài phỏng vấn

+ Có hệ thống câu hỏi và câu trả lời liên quan đến đến vấn đề

+ Có lời cảm ơn

+ Có số liệu, sự kiện trong bài