Soạn bài Cột cờ Thủ Ngữ – di tích cổ bên sông Sài Gòn (Theo Ngô Nam).

Câu hỏi 1 (trang 76 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Mục đích viết của văn bản Cột cờ Thủ Ngữ – di tích cổ bên sông Sài Gòn trên là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy?

Lời giải 1:

– Mục đích của văn bản này chính là cung cấp những thông tin cơ bản như thời điểm ra đời, nguồn gốc tên gọi, đặc điểm kiến trúc, chức năng, bề dày lịch sử … của di tích cổ- cột cờ Thủ Đức.

– Những đặc điểm của văn bản giúp em nhận ra mục đích của văn bản là:

+ Cấu trúc của văn bản đảm bảo đảu 3 phần: mở đầu- giới thiệu khái quát về cột cờ Thủ Đức; nội dung- trình bày những thông tin cụ thể, những khía cạnh khác nhau của cột cờ Thủ Đức; kết thúc: nhận xét khái quát về cột cờ Thủ Đức.

+ Hình thức: Tên đề mục các phần tương đương với những khía cạnh khác nhau của đối tượng được in đậm; sử dụng nhiều hình ảnh minh họa cho đối tượng.

+ Cách trình bày thông tin: theo trình tự thời gian (ứng với các mốc sự kiện, các năm)