Câu hỏi 2 trang 19 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Tìm trong văn bản những chi tiết liên quan đến lai lịch của Ngô Tử Văn. Theo em, tại sao tác giả lại lựa chọn những chi tiết đó để giới thiệu nhân vật

Trả lời cách 1

* Những chi tiết liên quan đến lai lịch của Ngô Tử Văn trong văn bản:

– Tên họ: Ngô Tử văn, tên là Soạn – Quê quán: huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang

– Tính tình: khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được

– Danh tiếng: Vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực.

* Theo em, tác giả lại lựa chọn những chi tiết đó để giới thiệu nhân vật vì những chi tiết này mô rõ nét tính cách và phẩm chất của nhân vật. Những thông tin về lai lịch và danh tiếng của Ngô Tử Văn cho thấy anh là một người có uy tín trong cộng đồng. Tính cách khảng khái, cương trực, nóng nảy của Tử Văn cho thấy anh là một người yêu nước, dũng cảm, không ngần ngại đứng lên chống lại sự bất công. Những chi tiết này giúp tạo nên hình ảnh một nhân vật trung tâm mạnh mẽ và đầy tính nhân văn trong tác phẩm.

Trả lời cách 2

Những chi tiết liên quan đến lai lịch của Ngô Tử Văn:

+ Tên họ: Ngô Tử Văn, tên là Soạn +Quê quán: huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang

+ Tính tình: “Khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được” “Vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực”

→ Tác giả đã lựa chọn những chi tiết như họ tên, quê quán, tính tình để miêu tả nhân vật Ngô Tử Văn. Đây là cách giới thiệu quen thuộc, truyền thống trong văn học Trung đại. Cách mở đầu ngắn gọn, trực tiếp đã tạo ấn tượng cho người đọc về hình ảnh nhân vật Ngô Tử Văn, đồng thời dự báo những tình tiết thú vị về sau.