Câu hỏi 2 trang 24 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Truyện được kể từ điểm nhìn nào? Mối quan hệ giữa điểm nhìn của người kể chuyện và điểm nhìn của nhân vật.

Trả lời cách 1

Truyện được kể từ điểm nhìn của người kể chuyện – tác giả

Mối quan hệ giữa điểm nhìn của người kể chuyện và điểm nhìn của nhân vật: điểm nhìn giới hạn trong tầm hiểu biết của nhân vật ông Diểu. Qua đó thể hiện được nhiều khía cạnh nội tâm, hành động, suy nghĩ của nhân vật.

Trả lời cách 2

Truyện được kể từ điểm nhìn: người kể chuyện- tác giả

– Mối quan hệ giữa điểm nhìn của người kể chuyện và điểm nhìn của nhân vật: điểm nhìn giới hạn trong tầm hiểu biết của nhân vật ông Diểu.

→ Thể hiện khái quát được nhiều khía cạnh nội tâm, hành động, suy nghĩ của nhân vật