Câu hỏi 2 trang 33 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Câu chuyện được kể từ điểm nhìn của ai? Ý nghĩa của việc lựa chọn điểm nhìn này.

Trả lời:

– Câu chuyện được kể từ điểm nhìn của: nhiếp ảnh gia Phùng

– Ý nghĩa của việc lựa chọn điểm nhìn này:

+ Tạo ra điểm nhìn trần thuật sắc sảo

+ Lời kể khách chân thật, khách quan, giàu thuyết phục

+ Góp phần tạo nên tính đa chiều trong cảm nhận, đánh giá về nhân vật