Soạn bài Vườn Quốc gia Cúc Phương (Theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh) Ngọ Môn (Theo Lê Đình Phúc)

Câu hỏi 2 trang 62 SGK Ngữ văn 9: Tóm tắt nội dung của đoạn văn Vườn Quốc gia Cúc Phương này

Lời giải 1:

Trong rừng núi Cúc Phương, tồn tại nhiều hang động đẹp với những tên gọi rất gợi cảm. Đồng thời, trong một số hang động, các nhà khoa học còn tìm được nhiều di chỉ khảo cổ có giá trị đối với lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á như rìu đá, mũi tên đá, dao bằng vỏ sò và những dụng cụ chứng minh con người đã từng sinh sống tại Cúc Phương từ 7000- 12000 năm trước.