Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 71

Câu hỏi 2 trang 71 Ngữ văn 9: Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: a. Văn bản này sử dụng (những) loại phương tiện gì để biểu đạt thông tin?

b. So sánh cách trình bày thông tin của văn bản này và văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Lời giải 1:

a. Văn bản trên sử dụng những loại phương tiện đó là:

– Tranh ảnh minh hoạ

– Kí hiệu

– Số liệu

b.