Soạn bài Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận (Theo Nguyễn Thu Hà)

Câu hỏi 2 trang 71 Ngữ văn 9: Mục đích của văn bản Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận này là gì? Hệ thống câu hỏi trong văn bản có giúp người phỏng vấn đạt được mục đích hay không? Vì sao?

Lời giải 1:

– Mục đích của văn bản này là đem lại cho bạn đọc những thông tin và lí lẽ về “nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận” do tiến sĩ Tống Trung Tín am hiểu,

– Hệ thống câu hỏi có trong văn bản có giúp người phỏng vấn đạt được mục đích vì đã cung cấp thông tin khách quan, chính xác. Chính hệ thống câu hỏi và câu trả lời trong bài phỏng vấn không chỉ tạo nên cấu trúc của bài phỏng vấn mà còn tạo nên nhịp điệu và sự sinh động của bài phỏng vấn cũng như sự tương tác giữa những người tham gia vào cuộc phỏng vấn