Câu hỏi 3 trang 24 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Nguyên nhân nào khiến ông Diểu muốn đi săn? Hoạt động đi săn của ông Diểu được miêu tả như thế nào trong truyện?

Trả lời cách 1

Nguyên nhân khiến ông Diểu muốn đi săn:

Có khẩu súng hai nòng mới do con trai học ở nước ngoài gửi về

Khoảng thời gian sau Tết nguyên đán là thời gian thích hợp nhất ở rừng

Hoạt động đi săn của ông Diểu được miêu tả trong truyện cụ thể, chi tiết:

Trang phục đi săn “nai nịt, mặc quần áo ấm, đội mũ lông vằ dặn đội giày cao cổ”, “mang theo cả nắm xôi nếp”

“Ông đi men theo suối cạn, cứ thế ngược lên mó nước đầu nguồn”

“Phát đạn của ông Diểu trúng vào vai khỉ bố, khiến nó ngã nhào xuống đất”

“Ông Diểu tức giận cầm khẩu súng ném về phía trước”

“Nhặt đất đá ném theo lũ khỉ, ông Diểu vừa đuổi vừa la”

“Ông Diểu dồn con khỉ nhỏ đến bờ miệng vực”

Trả lời cách 2

Nguyên nhân khiến ông Diểu muốn đi săn:

– Có khẩu súng hai nòng mới do con trai học ở nước ngoài gửi về

– Khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán là thời gian thích nhất ở rừng. Hoạt động đi săn ông Diểu được miêu tả vô cùng cụ thể, chi tiết:

– Trang phục đi săn: “ nai nịt, mặc quần áo ấm, đội mũ lông và dận đội giày cao cổ”, “ mang theo cả nắm xôi nếp”

– “Ông đi men theo suối cạn, cứ thế ngược lên mó nước đầu nguồn”

– “ Phát đạn của ông Điểu trúng vào vai khỉ bố, khiến nó ngã nhào xuống đất”

– “ Ông Diểu tức giận cầm khẩu súng ném về phía trước”

– “ Nhặt đất đá ném theo lũ khỉ, ông Điểu vừa đuổi vừa la”

– “ Ông Diểu dồn con khỉ nhỏ đến bờ miệng vực”