Soạn bài Vườn Quốc gia Cúc Phương (Theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh) Ngọ Môn (Theo Lê Đình Phúc)

Câu hỏi 3 trang 63 SGK Ngữ văn 9: Xác định cách trình bày thông tin của phần văn bản “Vườn Quốc gia Cúc Phương có quần thể động, thực vật vô cùng phong phú và đa dạng… dệt nên tấm thảm hoa đủ màu hay tạo thành một bức tranh thiên nhiên hoa lá, động vật kì ảo”.

Cách trình bày ấy có vai trò như thế nào đối với việc thực hiện mục đích của văn bản?

Lời giải 1:

– Cách trình bày thông tin trong đoạn trích: Trình bày theo cách phân loại từng đối tượng đi từ việc quần thể động, thực vật phong phú và đa dạng sau đó tác giả chia nhỏ từng mục về thực vật, về động vật.

$ ⇒ Khái quát về các đối tượng cần phân loại và giới thiệu chi tiết từng đối tượng cụ thể. Cách trình bày ấy có vai trò làm bố cục trình bày một cách mạch lạc rõ ràng, đầy đủ thông tin.