Soạn bài Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận (Theo Nguyễn Thu Hà)

Câu hỏi 3 trang 71 Ngữ văn 9: Xác định thông tin cơ bản của văn bản Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận. Theo em, nhan đề của văn bản có vai trò như thế nào trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản?

Lời giải 1:

– Thông tin cơ bản của văn bản là: kết quả nghiên cứu khảo cổ tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long của tiến sĩ Tống Trung Tín và công trình này cần được UNESCO công nhận.

– Nhan đề của văn bản giúp khái quát toàn bộ nội dung chính của văn bản. Và các thông tin cơ bản đều phân chia thành các mục nhỏ hơn, một phần trình bày một thông tin cụ thể đều liên quan đến nhan đề