Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 71

Câu hỏi 3 trang 73 Ngữ văn 9: Giải thích tên viết tắt được in đậm trong các đoạn trích sau và cho biết đâu là tên viết tắt của tổ chức quốc tế. Việc sử dụng tên viết tắt trong các đoạn trích có tác dụng gì?

a. Bài diễn thuyết về kết quả nghiên cứu khảo cổ tại khu Hoàng thành Thăng Long của Tiến sũ Tống Trung Tín, Chủ nhiệm dự án Hoàng thành Thăng Long và Giáo sư Ku-ni-ka-du U-ê-nô thuộc Trung tâm Nghiên cứu kĩ thuật khảo cổ Đại học Na-ra đã được nhiều nhà khoa học tham dự hội thảo đánh giá cao, xem đây là một trong những công trình nghiên cứu khảo cổ có giá trị cần được UNESCO công nhận.

(Theo Nguyễn Thu Hà, Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận)

b. Phóng viên VOV thường trú tại Nhật Bản đã phỏng vấn Tiến sĩ Tống Trung Tín về quá trình cũng như kết quả nghiên cứu khảo cổ khu Hoàng thành Thăng Long.

(Theo Nguyễn Thu Hà, Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận)

Lời giải 1:

a. UNESCO là tên viết tắt của tổ chức United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, tiếng Việt là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc.

Tên viết tắt của tổ chức quốc tế

b. VOV là Voice of Vietnam, tên viết tắt của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Tác dụng:

– Thuận tiện trong việc ghi nhớ, ghi chép ngắn gọn, nhanh chóng, dễ dàng nhận diện.

Lời giải 1:

a. UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc – là tên viết tắt của tổ chức quốc tế.

b. VOV: Báo Điện tử đài Tiếng nói Việt Nam.

Việc sử dụng tên viết tắt trong các trường hợp có tác dụng là làm cho văn bản ngắn gọn hơn.